Công bố Giá VLXD tỉnh Bắc Giang năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Bắc Giang năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố, các quận và huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Công bố Giá VLXD tại tỉnh Bắc Giang năm 2023

Để tải giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 mới nhất. Các bạn vui lòng tải file báo giá chi tiết TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng ban hành làm cơ sở xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán . Giá tại điểm bán nơi cung cấp hoặc tại mỏ nơi sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình thi công

Cập nhật trong công bố báo giá VLXD tỉnh Bắc Giang năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd Bắc Giang tháng 1 năm 2023 TẠI ĐÂY

Giá vlxd Bắc Giang tháng 2 năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Giá vlxd Bắc Giang tháng 3 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Giá vlxd Bắc Giang tháng 4 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Giá vlxd Bắc Giang tháng 5 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Giá vlxd Bắc Giang tháng 6 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Giá vlxd Bắc Giang tháng 7 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bắc Giang tháng 8 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bắc Giang tháng 9 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2023 Tải TẠI ĐÂY

Chú ý trong thông báo giá vật liệu Bắc Giang

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Bắc Giang chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện. Để các đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn Bắc Giang

Mua phần mềm dự toán Eta tại Bắc Giang liên hệ Mr Duy 0965635638

Tải công bố giá VLXD mới nhất tỉnh Bắc Giang năm 2023

Công bố Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2022 làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

1, Công bố giá vật tư của một số loại sản phẩm, vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn các quận, huyện tại Bắc Giang. Theo thông tin khảo sát từ trung tâm kiểm định chất lượng công trình và bảng giá tổng hợp vật liệu do các quận, huyện cung cấp gồm có:

2, Công bố giá một số vật liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giá vật tư được tổng hợp từ các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Giang năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Quyết định số 388/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023

Tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 388/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang

Khu vực IV: các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động

Thay thế Quyết định 388/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Nội dung Quyết định số 388/QĐ-SXD ban hành nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2022 xem tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bắc Giang năm 2023

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 399/QĐ-SXD ngày 29/12/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 14/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 388/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tải phần mềm dự toán Eta mới nhất năm 2023 Tại Đây

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2022

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Xem buổi học tham khảo tại đây

Lập dự toán tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 388/QĐ-SXD

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nghệ An năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nội năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hồ Chí Minh năm 2023 XEM TẠI ĐÂY