Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

(bentre.gov.vn)-Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức buổi họp mặt lãnh đạo một số sở, ban, ngành và cấp ủy Đảng, Hiệu trưởng các trường cao đẳng (CĐ), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung cấp nghề (TCN), trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trong tỉnh để ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các đơn vị nhằm chỉ đạo sâu sát hơn, tổ chức thực hiện tốt hơn công tác giáo dục & đào tạo (GD&ĐT), dạy nghề và xây dựng Đảng trong trường học trong thời gian tới.

Quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng

Tính đến năm học 2009-2010, Bến Tre có 30 trường THPT; 1 TTGDTX cấp tỉnh, 9 TTGDTX cấp huyện; nhiều trường CĐ, TCCN, TCN với 23 ngành nghề đào tạo.

Những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng, Bến Tre xem GD&ĐT cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác GD&ĐT thông qua nhiều chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, chế độ chính sách…

Nhờ vậy, sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh nhà ngày càng khởi sắc. Quy mô, mạng lưới trường lớp không ngừng phát triển và được phân bổ đều ở khắp nơi.

Chương trình kiên cố hóa trường lớp đã hoàn thành giai đoạn 1, đang bước vào giai đoạn 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thường xuyên được bổ sung theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được chuẩn hóa, đồng bộ hóa. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng trong trường học luôn được chú trọng.

Hiện nay, toàn ngành có 422 chi bộ, Đảng bộ trường học; 112 chi bộ ghép. Qua kết quả kiểm tra năm 2009, ngành có 414 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 8 chi bộ đạt khá.

Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Trong năm 2009 và 2010, ngành đã phát triển 806 đảng viên mới (trong đó có đảng viên là sinh viên, học sinh) nâng tổng số đảng viên toàn ngành lên 6.559 đảng viên, chiếm tỷ lệ 43,73%.

Có thể nói, ngành GD&ĐT của tỉnh trong những năm gần đây gặt hái được nhiều thành tựu, song nhìn chung, vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa thật sự hợp lý; chất lượng GD&ĐT chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội; tỷ lệ đảng viên hàng năm tuy có tăng nhưng vẫn còn thấp so với các tỉnh trong khu vực.

Theo đồng chí Vũ Hồng Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một trong những nguyên nhân của những hạn chế trên là do còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng trong ngành GD&ĐT đối với cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Vì vậy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số nơi thiếu tập trung và kiên quyết nên việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về GD&ĐT trong đảng bộ, chi bộ đơn vị trường chưa kịp thời; chậm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc….

Năm học 2010 – 2011, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Thông tri của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học mới; tập trung công tác phát triển đảng viên (phấn đấu đạt tỷ lệ 50% tổng số cán bộ, giáo viên của ngành); đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên; xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học…. Tất cả nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài sự điều hành của lãnh đạo Sở GD&ĐT, sự phối hợp của các ban, ngành các cấp…, còn cần sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó vai trò của Ban giám hiệu, Ban giám đốc, Bí thư chi bộ, Đảng bộ ở mỗi đơn vị là rất quan trọng.

Ghi nhận ý kiến và chỉ đạo

Tại buổi họp mặt đầu năm học mới, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận rất nhiều ý kiến của các Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) các trường THPT, Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các TTGDTX, kiêm Bí thư (hoặc Phó bí thư) đảng bộ, chi bộ trong trường học.

Hầu hết các ý kiến đều nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng trong trường học có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT của tỉnh nhà. Trong nhiều năm qua, các Hiệu trưởng, Giám đốc, Bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị đã tích cực phối hợp lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hữu hiệu các chủ trương, nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Việc Giám đốc, Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng bộ, chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gặp nhiều thuận lợi hơn là khó khăn.

Nhiều trường đã vận dụng linh hoạt Quy định 97 của Ban Bí thư Khóa IX về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn bị sự nghiệp và mang lại hiệu quả thiết thực, vừa xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ghi nhận một số hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng trong trường học như: công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng ở một số đơn vị còn gặp khó khăn; công tác tự phê bình và phê bình đảng chưa được quan tâm đúng mức; một số đảng viên chưa gương mẫu trong lối sống, chưa phát huy vai trò nòng cốt trong tập thể, giáo viên nhà trường. một số chi bộ, đảng bộ chưa nghiên cứu, vận dụng tốt Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương về công tác Đảng trong trường học, dẫn đến việc phối hợp lãnh đạo giữa Ban Giám hiệu, Giám đốc, Ban Chi ủy, Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, đoàn thể trong nhà trường, địa phương chưa tốt.

Để khắc phục hạn chế trên trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be chỉ đạo: Các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục cần nâng cao nhận thức vai trò của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp phát triển GD&ĐT.

Đồng chí nhấn mạnh, chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi hành động cách mạng mới có thể đi đến thành công.

Sự lãnh đạo ấy thể hiện ở việc đề ra nghị quyết hàng năm để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Chi bộ, Đảng bộ vững mạnh thì trường mới mạnh.

Để được vậy, vai trò của Hiệu trưởng, Giám đốc, Bí thư chi bộ, Đảng bộ là vô cùng quan trọng.

Vì thế, bản thân các đồng chí phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào cách mạng, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Đồng chí cũng cho biết, tới đây, tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Nếu như các tiêu chí về kinh tế tăng đạt và vượt, tỷ lệ hộ nghèo giảm một cách đáng kể…. mà vẫn chưa hoàn thành phổ cập trung học hoặc có 1 trường THCS chưa đạt chuẩn quốc gia thì cố gắng của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.

Từ đây, càng khẳng định tầm quan trọng của ngành GD&ĐT đối với sự nghiệp phát triển đất nước, thì càng khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng ngành GD&ĐT.

Hùynh Thi