Công trình xây dựng ban đêm

1. Điều kiện thi công, xây dựng vào ban đêm

Điều 111 Luật xây dựng năm 2014 quy định cụ thể về yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình gồm:

– Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật;;

– Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng;

– Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ;

– Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng;

– Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng;

– Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng. Điều 174 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng quy định:

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh. Tại Khoản 5 Điều 64, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định hoạt động xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường như sau:

– Có biện pháp không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

– Việc vận chuyển vật liệu, chất thải trong hoạt động xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện phù hợp, bảo đảm không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường;

– Nước thải phải được thu gom, xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;

– Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định; đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định;

– Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp;

– Bùn thải phát sinh từ bể phốt, hầm cầu phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường;

– Chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định về quản lý chất thải.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên có thể thấy, pháp luật không quy định cụ thể điều kiện việc thi công xây dựng công trình vào ban đêm mà việc thi công công trình xây dựng trong mọi trường hợp phải đảm bảo các yêu cầu đó. Điều này có nghĩa là khi thi công vào ban đêm, công trình cũng phải đảm bảo tất cả các điều kiện này.

Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp

2. Làm đêm có vi phạm pháp luật không?

Như đã đề cập ở Mục 1, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn không có quy định nào cấm xây dựng vào ban đêm. Thực tế tại nhiều công trường, tình trạng thi công ban đêm cũng diễn ra khá phổ biến để đảm bảo tiến độ thi công hay an toàn thi công. Ngoài ra, Bộ luật Lao động cũng ghi nhận NSDLĐ có thể huy động NLĐ làm việc vào ban đêm (trả lương theo quy định của pháp luật). Do đó, có thể thấy việc xây dựng vào ban đêm không phải là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Và khi thi công ban đêm nhưng luôn chú ý đến yêu cầu thi công đúng quy định của pháp luật thì việc thi công ban đêm không vi phạm pháp luật.

3. Công trình xây dựng ban đêm gây ồn ào bị xử lý như thế nào?

Thực tế, việc thi công các công trình vào ban đêm thường vấp phải sự phản đối của người dân sống gần khu vực này vì gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt như học tập, ngủ nghỉ… Theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020, hành vi gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường là hành vi bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường 2020, hoạt động xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong đó có quy định việc thi công công trình phải bảo đảm “đã có biện pháp xử lý”. biện pháp không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung và ánh sáng vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường”. Theo đó, nếu thi công vào ban đêm mà không có biện pháp đảm bảo phát thải tiếng ồn vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường vi phạm pháp luật. Và hành vi này phù hợp với điều 17 nghị định 155/2016/NĐ-CP. Theo mức độ ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn mà hình thức xử phạt, mức phạt sẽ khác nhau. – Đối với hành vi gây tiếng ồn lớn hơn quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn nhỏ hơn 02dBA sẽ bị phạt cảnh cáo. – Trường hợp tiếng ồn vượt quá quy định về độ ồn kỹ thuật từ 02 dBA trở lên thì phạt tiền tối thiểu 01 triệu đồng, cao nhất 160 triệu đồng đối với người vi phạm. Ngoài ra, một hình thức xử phạt bổ sung cũng được áp dụng là đình chỉ hoạt động gây ồn ào từ 3 tháng đến 12 tháng. Đồng thời, buộc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ghi trong quyết định xử phạt hành chính và chịu chi phí trưng cầu giám định, kiểm soát, đo đạc, lấy mẫu môi trường phân tích đối với trường hợp vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo tiêu chuẩn, đơn giá hiện hành. Thực tế, đối với các chung cư có cư dân sinh sống, ban quản lý cũng có quy định về thời gian thi công và thường chỉ thi công trong thời gian hành chính. Công việc xây dựng ban đêm thường diễn ra ở những tòa nhà dân cư thưa thớt hoặc các công trình công cộng hơn. Ví dụ, việc làm đường nói chung sẽ được tiến hành vào ban đêm để giảm rủi ro cho người và phương tiện trên đường liền kề vì nếu thi công vào ban ngày sẽ gây cản trở giao thông cũng như tiềm ẩn rủi ro cho người và hàng hóa cho người đi bộ. Với mức xử phạt trên, chúng ta thấy để có kết luận hành vi thi công ban đêm gây tiếng ồn có bị xử phạt hay không thì không cần phải thông qua quá trình đánh giá, giám định, đo đạc, phân tích tiếng ồn. do cơ quan có thẩm quyền gây ra theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không nhất thiết phải có hoạt động xây dựng vào ban đêm, gây ồn ào, người dân thấy sinh hoạt bị ảnh hưởng mới đủ điều kiện quản lý người/tổ chức có hành vi xây dựng vào ban đêm nhưng phải thi công. của cơ quan có thẩm quyền. Thi công ban đêm không phải là điều nhà đầu tư/doanh nghiệp mong muốn, quyết định thi công ban đêm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố (tôn trọng tiến độ thi công hay giữ an toàn cho công trình). thi công…) và trong quá trình thi công, chủ đầu tư/nhà thầu cũng sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về xây dựng theo quy định của pháp luật, trong đó có yêu cầu về bảo vệ môi trường.