Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo

Chùa Phù An (còn được gọi là chùa Thượng) tọa lạc tại thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là một ngôi chùa cổ với bề dày lịch sử hơn 300 năm. Trải qua bao biến cố lịch sử, ngôi chùa vẫn luôn là mái nhà chung của biết bao thế hệ, chùa không chỉ là nơi để Phật tử chúng sanh dâng hương bái Phật tỏ lòng thành kính mà còn là nơi sinh hoạt chung để bồi đắp giáo lý từ bi và trí tuệ của Ngài.

“Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tiên”.

Thế nhưng niềm hạnh phúc vô biên khi Phật pháp trường tồn tại làng quê còn nghèo khổ ấy luôn đi kèm với nỗi lo âu, trăn trở khi ngôi chùa đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Trãi qua bao thăng trầm mưa nắng, chịu sự chi phối chung của quy luật vô thường, ngôi Tam Bảo chùa Thượng đã hư hoại nhiều và không còn đủ điều kiện cho việc sinh hoạt, tu học của Phật tử tại địa phương. Đứng trước ngôi Tam Bảo, chúng con thấy đau lòng và xót xa vô cùng vì mái nhà tạo nên nguồn nặng lượng an bình từ công đức tu hành của đại chúng đã xuống cấp trầm trọng.

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử!

“Chánh pháp lưu truyền, hẳn phải nhờ sự đảm đương của bốn chúng.

Thiền môn hưng thịnh đều trong cậy vào người thí chủ phát tâm”

Trên tinh thần “Hoằng dương phật pháp” cùng với tâm nguyện “trùng hưng Tam Bảo”, Chư Tăng bổn tự và phật tử chùa Thượng cùng phát đại nguyện xây dựng lại ngôi Tam Bảo để trang nghiêm cảnh Phật và giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn để học Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề. Dẫu biết rằng để hoàn thành tâm nguyện ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần hội đủ duyên lành và những điều kiện cần thiết về mọi mặt. Vì vậy chúng con kính cẩn trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực chú nguyện của hiện tiền Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, sau cùng chúng con tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành viên mãn như lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”

Cổ Đức đã dạy rằng:

“Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Vậy, ngôi Tam Bảo có được trang nghiêm, tâm nguyện của chúng con có sớm thành tựu được hay không đó chính là nhờ sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của Chư tôn đức Tăng, Ni và sự giúp đỡ, trợ duyên của quý đạo hữu, phật tử xa gần cùng những người con của quê hương Trường Sơn trên mọi miền đất nước.

“Vì Phật Pháp xương minh Vì Thiền môn hưng thịnh Vì phụng sự Tam Bảo Vì lợi lạc chúng sinh”.

Chúng con tin:

“Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm. Phước báo trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng”

Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con luôn trân trọng và thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của quý vị, xin thay mặt bổn tự, bổn đạo chùa Thượng thành tâm tri ân công đức.

Kính chúc Chư tôn Đức và Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Trụ trì: Đại Đức Thích Nghiêm Thuận

Mọi đóng góp về tịnh tài và tịnh vật xin hoan hỷ gửi về:

Đại đức: Thích Nghiêm Thuận

SĐT: 0905.286.286 STK: 3711205069110 – Nguyễn Thành Trung – Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đức Thọ – Hà Tĩnh

Một vài hình ảnh về chùa:

Chùa chỉ còn lại ngôi Tam Bảo hoang sơ

Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo