QUẢN LÝ XÂY DỰNG (VLVH – VĂN BẰNG 2)

Tên chương trình : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo : Vừa làm vừa học (Bằng thứ 2) – dành cho đối tượng đã có văn

bằng thứ nhất thuộc các khối ngành khác với khối ngành kỹ thuật

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý xây dựng:

– Có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có định hướng nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao.

– Có kiến thức và năng lực thực hành chuyên môn nghề nghiệp tốt để đảm đương các công việc trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp (DD&CN), cũng như có khả năng quản lý và đầu tư các dự án bất động sản.

Chương trình được thiết kế thiên về ứng dụng để sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể trở thành những chuyên viên, nhà quản lý có đủ năng lực làm việc ở các doanh nghiệp thi công, giám sát xây dựng, các doanh nghiệp đầu tư bất động sản hoặc tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp mới thuộc các lĩnh vực trên.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

– Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn.

– Có kiến thức rộng về các vấn đề kỹ thuật cơ sở liên quan đến cơ học kết cấu, cơ học đất – nền móng, kết cấu công trình, cơ học lưu chất và các kỹ thuật tính toán, đo đạc, khảo sát, thí nghiệm, phân tích và tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác dự toán, thi công, triển khai các dự án xây dựng.

– Có kiến thức bao quát về các vấn đề liên quan đến việc quản lý kinh tế, tài chính, nhân sự, tổ chức… để phục vụ công tác quản lý.

– Được trang bị những kiến thức về việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và kiểm tra quá trình thực hiện dự án; nhận diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Kỹ năng

– Có các kỹ năng cần thiết trong việc lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; đánh giá được các hiệu quả kinh tế, tài chính, xã hội, nhận thức đầy đủ về tác động của dự án đối với môi trường, kinh tế, xã hội.

– Có các kỹ năng hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả làm việc và phát huy tối đa năng lực cá nhân bao gồm: Kỹ năng lãnh đạo; giao tiếp; thuyết trình; đàm phán; làm việc theo nhóm; xác lập mục tiêu, kế hoạch và quản lý thời gian; hội nhập vào môi trường làm việc; tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có thể học lên các bậc học cao hơn

– Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cho công việc; sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm Microsoft Ofice và một số phần mềm chuyên ngành quản lý xây dựng, kỹ năng tìm kiếm khai thác thông tin trên internet.

Thái độ

– Hiểu biết, sống làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân với đất nước, với xã hội; tham gia các hoạt đông xã hội, công tác đoàn thể.

– Trung thực, kỷ luật, chuyên nghiệp, tận tụy,

– Tôn trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của một nhà quản lý xây dựng chuyên nghiệp.

– Ý thức giữ gìn và xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trong nội bộ và thị trường

– Có ý thức tự cập nhật kiến thức, có thái độ tích cực và hợp tác trong công việc

1.3. Mục tiêu về nơi làm việc, vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí sau:

– Nhân viên hoặc nhà quản lý với vai trò giám sát, thi công, quản lý dự án cho các công ty xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp. Đặc biệt phù hợp làm việc cho các chủ đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản dân dụng & công nghiệp.

– Nhân viên, nhà quản lý ở các Phòng Xây dựng cơ bản, Phòng Xây dựng đầu tư, Phòng Quản trị thiết bị ở các công ty, tập đoàn tư nhân, công ty tập đoàn nhà nước, khu chế xuất công nghiệp.

– Nhân viên, nhà quản lý ở các phòng quản lý đô thị ở quận, phường, xã, huyện hoặc ở các sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc ở các tỉnh, thành.

– Làm nhà thầu tư nhân, tự lập nghiệp kinh doanh giám sát, thi công xây dựng, kinh doanh, đầu tư bất động sản.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo dự kiến 9 học kỳ.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức của toàn khóa là 111 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp theo hình thức giáo dục vừa làm vừa học được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, được ban hành theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Điều kiện tốt nghiệp

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

– Tích lũy đủ số tín chỉ môn học và khối lượng kiến thức quy định cho chương trình đào tạo mỗi khóa;

– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,0 trở lên;.

6. Thang điểm

Chương trình áp dụng thang điểm số, điểm tối đa: 10.